Jaarvergadering

Deze vindt jaarlijks plaats in oktober/november. Alle ouders hebben de mogelijkheid om hun stem te laten horen. De activiteitencommissie legt binnen deze vergadering verantwoording af over de afgelopen periode en blikt vooruit op het komende schooljaar. Tijdens deze vergadering worden ook bij vertrek van leden de nieuwe leden geïnstalleerd. Vaststelling van de ouderbijdrage en vergoeding voor schoolreisjes en kamp behoren eveneens tot de agenda van die avond. Zoals u ziet zijn er heel wat activiteiten in een jaar. Bij deze activiteiten assisteert de activiteitencommissie of ze organiseert de activiteit. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij de leden van de activiteitencommissie of bij de directeur van de school. De namen en adressen vindt u in de kalender.