Luizen pluizen

Regelmatig vindt er op school luizencontrole plaats. Meestal gebeurt dat op vast momenten in het jaar. De afgelopen jaren hebben wij de vakantieperiodes aangehouden. In de eerste week na iedere vakatnie worden alle leerlingen, door een vast groep ouders, gecontroleerd op aanwezigheid dus van neetjes en hoofdluis. Mocht het zo zijn dat er luizen geconstateerd zijn bij uw kind, dan wordt u hiervan direct op de hoogte gebracht. Kinderen waarbij levende luizen worden aangetroffen mogen direct van school worden opgehaald, zodat u snel maatregelen kunt nemen. zoals u weet verspreidt hoofdluis zich razendsnel. Als de kinderen vrij zijn van levende luizen mogen ze weer op school komen! Voor vragen of informatie kunt u altijd contact opnemen met de GGD-afdeling jeugd; telefoon 088-0029920