Aves

Aves biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs aan in de kernen van de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Hierdoor kunnen ouders en kinderen dicht bij huis kiezen voor de school die aansluit bij hun levensbeschouwing.

De kernwaarden van Aves zijn: verscheidenheid, sprankelend en verbindend zijn, talentontwikkeling en evenwichtigheid. Deze waarden zijn richtinggevend voor de inrichting van onze organisatie en haar scholen.

De organisatie wordt aangestuurd door het College van Bestuur: Dhr. Leo Breukel (voorzitter;onderwijs, algemene -en materiële zaken); Dhr. Jos Timmermans (personele zaken, identiteit en financiën) De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht (RvT) zijn de sparringpartners vanuit het werkveld. Voor meer informatie website Aves