Gedragsregels/protocollen

Gedragsregels en gedragscodes

Op de  Albert Schweitzerschool  gelden de volgende basisgedragsregels:

  • wij accepteren elkaar zoals we zijn in geslacht, geaardheid, geloof, ras fysieke en/of geestelijke beperking;
  • wij onthouden ons van elke vorm van agressie, geweld en/of seksuele intimidatie;
  • wij pesten niet;
  • wij vernielen niets;
  • wij tolereren geen wapenbezit;
  • wij tolereren geen vuurwerkbezit;

N.B.: Het betreffen uitsluitend gedragsregels in het kader van AGSIP. (Agressie, Seksuele Intimidatie en Pesten)

Hieronder zijn voor een drietal aspecten gedragscodes nader uitgewekt, te weten:

  1. voorkomen ongewenst seksueel gedrag;
  2. voorkomen pesten;
  3. voorkomen discriminatie.
Protocollen Albert Schweitzerschool