Vervolg geschiedenis

De school groeide  uit haar jasje en er werd ruimte gehuurd in de "Ontmoeting", de "Planthof", de voormalige "Reviusschool" en de laatste jaren in de "Dependance". Sinds 1995 wordt de Albert Schweitzerschool, samen met 10 andere katholieke scholen en 2 oecumenische scholen, bestuurd door de Stichting Christophorus.

Emmeloord West groeide in de zeventiger jaren hard. Het aantal leerlingen steeg de eerste jaren razendsnel, 1976 was het topjaar met 236 leerlingen. Dat was zonder de leerlingen van kleuterschool Hummeloord. Er moesten noodvoorzieningen komen. Zo hebben gedurende langere en kortere perioden enkele klassen onderdak gevonden in de "Keerkring" en in de "Ontmoeting". In 1976 werden er twee houten lokalen bij het hoofdgebouw geplaatst. Deze 2 lokalen hebben dienst gedaan tot juni 1988. Kleuterschool "Hummeloord"  en de lagere school "Albert Schweitzerschool" vormden per 1 augustus 1985 samen een basisschool. In 1988 werd de school pas verbouwd tot basisschool. In 1989 kwamen de kleuters ook in het hoofdgebouw en kon het gebouw Hummeloord worden afgestoten.

In 1992 werd het 25-jarig jubileum uitbundig gevierd.

De school groeide weer uit haar jasje en er werd ruimte gehuurd in de "Ontmoeting", de "Planthof", de voormalige "Reviusschool" en de laatste jaren in de "Dependance". Sinds 1995 wordt de Albert Schweitzerschool, samen met 10 andere katholieke scholen en 2 oecumenische scholen, bestuurd door de Stichting Christophorus.

Sinds 2010 is de Stichting Christophorus veranderd in AVES, deze Stichting voor primair onderwijs kwam tot stand door een fusie van de Stichting Christophorus met de Stichting Openbaar Basisonderwijs Noordoostpolder. In totaal zijn 23 scholen in de Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove aangesloten bij de Stichting.

Albert Schweitzer.

Albert Schweitzer werd geboren op 14 januari 1875, in Kaysersberg in de Elzas. Albert was een arts, theoloog, filosoof en een musicus. Het grootste deel van zijn leven heeft hij doorgebracht in Afrika. Hij is na zijn studies (1913) vertrokken naar Afrika samen met zijn vrouw om daar een ziekenhuis te gaan bouwen in Lambarene.

Doordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en hij Duitser was op Frans terrein werd hij krijgsgevangen verklaard. Maar omdat de mensen medische zorg nodig hadden mocht hij weer gaan werken in het ziekenhuis. In 1917 werd hij alsnog samen met zijn vrouw krijgsgevangen verklaard en kwam terecht in een klooster in Frankrijk. Hier kon hij door de rust verder met zijn boek "Cultuur en Ethiek". Hij zag de oorlog als een teken van verval. Dit was voor hem het bewijs dat een niet-denkend mens wordt geleid door strijd om kennis en macht ten koste van anderen. Hij probeerde weer begrippen als liefde, toewijding, medelijden, solidariteit onder de aandacht te krijgen om de mensen weer te kunnen stimuleren voor een beter leven.

Na de oorlog is hij als medisch assistent aan het werk gegaan in een ziekenhuis in Straatsburg. Ook is hij een tijdje hulpprediker geweest. Hij heeft in Europa vele lezingen en orgelconcerten gegeven, ook in de Verenigde Staten. Dit deed hij ook om geld in te zamelen voor zijn werk in Lambarene. In 1953 kreeg hij de Nobelprijs voor Vrede.

Albert Schweitzerschool