Opbrengsten leergroep

Leergroep 2017-2018

Afgelopen schooljaar heeft de leergroep onderzoek gedaan naar de leesmotivatie bij kinderen in groep 7 en 8.  De studenten hebben een enquête afgenomen bij de leerlingen. Aan de hand van deze enquête hebben ze tips opgesteld voor onze school, wat wij zouden kunnen doen om de leesmotivatie bij de kinderen te bevorderen. Daarnaast heeft de leegroep ook leesbevorderingskaarten gemaakt die kunnen worden ingezet in de groepen 7 en 8

Leergroep 2016-2017

De leergroep heeft een ideeënboek voor buitenlessen gemaakt.  Hoe leuk is het om met kinderen naar buiten te gaan en hier nieuwe dingen leren. Dingen die zowel in de klas kunnen als buiten. De studenten hebben lessen ontwikkeld.  De lessen zijn gebaseerd op rekenen en taal. De doelen van de lessen zijn gekoppeld aan de kerndoelen van groep 4 en 5. De inhoud van de lessen is daarom ook gebaseerd op deze groepen. Maar door een kleine aanpassing zijn deze lessen ook in andere groepen te gebruiken.

Leergroep 2015-2016

De leergroep heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het buitenspelen van kinderen. Wat heeft een schoolplein nodig? Met als resultaat een mooi aangekleed schoolplein met spellen plus een aantal spelkaarten die kinderen kunnen gebruiken voor het buitenspelen.