Opbrengsten leergroep

Leergroep 2016-2017

De leergroep heeft een ideeënboek voor buitenlessen gemaakt.  Hoe leuk is het om met kinderen naar buiten te gaan en hier nieuwe dingen leren. Dingen die zowel in de klas kunnen als buiten. De studenten hebben lessen ontwikkeld.  De lessen zijn gebaseerd op rekenen en taal. De doelen van de lessen zijn gekoppeld aan de kerndoelen van groep 4 en 5. De inhoud van de lessen is daarom ook gebaseerd op deze groepen. Maar door een kleine aanpassing zijn deze lessen ook in andere groepen te gebruiken.

Leergroep 2015-2016

De leergroep heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het buitenspelen van kinderen. Wat heeft een schoolplein nodig? Met als resultaat een mooi aangekleed schoolplein met spellen plus een aantal spelkaarten die kinderen kunnen gebruiken voor het buitenspelen.