Schoolgids

Beste ouders, verzorg(st)ers,

Op deze pagina kunt u het eerste deel van de schoolgids van de Albert Schweitzerschool bekijken.De Albert Schweitzerschool is een rooms katholieke basisschool met ongeveer 325 leerlingen en staat in Emmeloord-West. 

De schoolgids gaat over de grondslag, uitgangspunten, doelstellingen, het onderwijs, de organisatie enz. 

Daar waar gesproken wordt over ouders, bedoelen we vanzelfsprekend ook de verzorgers en verzorgsters van onze leerlingen.

We hopen dat u door het lezen van deze gids een duidelijk beeld krijgt van de school. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten,

Team Albert Schweitzerschool.