Leerlingenraad

Op de Albert Schweitzerschool is een leerlingenraad. De leerlingenraad komt minimaal 9x per jaar bij elkaar om samen over schoolse zaken te praten. Deze zaken gaan de school en dan direct de kinderen aan. Wanneer er punten naar voren komen uit het leerlingenoverleg, worden die doorgespeeld naar de directie, team en evt. AC en MR. De leerlingenraad is een adviesorgaan, een meedenktank en heeft zelf geen enkele beslissingsbevoegdheid.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 5 t/m 8. De leerlingen kunnen zich opgeven wanneer zij interesse hebben om zitting te nemen in de leerlingenraad. Vanuit elke groep komt er 1 vertegenwoordiger. Wanneer er in één groep meerdere geïnteresseerden zijn, is het aan de eigen leerkracht hoe de vertegenwoordiger in zijn of haar groep gekozen wordt. De leerling wordt gekozen voor één jaar.