Betekenisonderwijs draagt bij aan burgerschap

Door samen te leren, te vertellen, feesten te vieren en je van tijd tot tijd met elkaar in te zetten voor een goed doel, leren kinderen dat ze verschil kunnen maken en ontdekken ze wat voor hen van waarde is. Betekenis ontdek je in dialoog met elkaar en met de verhalen, voorbeelden, woorden en gebaren uit Schrift/bijbel en traditie.

De Albert Schweitzerschool staat wel midden in de samenleving. Kinderen met verschillende achtergronden, ook in cultuur en geloof, ontmoeten elkaar in school. We willen kinderen leren daarmee goed om te gaan. We vragen van kinderen dat ze zich met elkaar ontwikkelen en dat ze open staan voor elkaar zonder vooroordeel. Dat betekent naar elkaar luisteren, in gesprek blijven en kennis nemen van andere tradities dan de katholieke. Op deze wijze leren we hoe je samen bouwt aan een goede samenleving. Concreet betekenisvol onderwijs is met elkaar leren, vieren, dienstbaar te zijn en samen op te trekken.