Een open relatie met de plaatselijke kerk

Een school is geen kerk. We zijn een maatschappelijke instelling met een maatschappelijke taak; nl. het geven van goed onderwijs. We onderhouden wel een goed contact met de parochie, omdat we uit dezelfde inspiratie putten. Voor onze vieringen maken we soms gebruik van de kerk. In het kader van lessen levensbeschouwing of geestelijke stromingen kunnen onze groepen er een rondleiding krijgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten van en door school waaraan alle leerlingen meedoen en activiteiten van en door de parochie. Kinderen krijgen via school soms een uitnodiging voor kerkelijke activiteiten die speciaal op kinderen in de basisschoolleeftijd zijn gericht. We bieden ook de mogelijkheid, samen met de parochie en de andere katholieke basisschool, om uw kind onder schooltijd voor te bereiden op de Eerste Communie en het Vormsel. Activiteiten van en door de parochie vallen buiten schooltijd en deelname is altijd vrijwillig.