Onze visie op katholiek onderwijs

Uw kind heeft er belang bij dat het zich goed ontwikkelen kan. We kijken naar de mogelijkheden en talenten van uw kind en proberen ons onderwijs daar zo goed mogelijk op aan te passen. We geloven in uw kind en in zijn of haar toekomstmogelijkheden. Wij geloven tevens dat een kind in een fijne, prettige omgeving kan uitgroeien tot een gelukkig mens. Daar willen wij aan bijdragen.

Ook onze samenleving heeft belang bij goed en passend opgeleide mensen, die op een goede manier kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ieder mens vindt het prettig om aangesproken te worden op eigenschappen waarin hij/zij goed is, dat er een beroep op hem/haar wordt gedaan. Daarmee voel je als mens dat je er toe doet. Wij geloven dat zoiets bijdraagt aan levensgeluk. Katholiek onderwijs zien we als een dienst aan uw kind en aan de samenleving.