Samen leren

Op de Albert Schweitzerschool geven we godsdienstonderwijs. We gebruiken daarvoor de methode Trefwoord. Dit is een open, op de school gerichte christelijke, methode die kinderen uitdaagt tot gesprek met elkaar. Trefwoord biedt ons dagelijks een moment waarop we met elkaar kunnen delen wat ons beweegt, wat ons draagt, ons inspireert en wat ons dwarszit. Thema’s als verdriet, vertrouwen, respect, eerlijkheid, liefde en vriendschap komen aan bod. Eigentijdse verhalen, muziek en bijbelverhalen bij de thema’s worden afgewisseld. Ook is er ruimte voor andere wereldgodsdiensten. Het vak is meer dan alleen feitenkennis.