Het imago van de school

Het imago van de school is, als je ouders hier naar vraagt, die van een rustige, betrouwbare, gezellige en sfeervolle school. Er wordt goed onderwijs gegeven en er is veel aandacht voor individuele kinderen.

Er is, als dat nodig is, veel aandacht voor zorgleerlingen en de contacten tussen ouders en school worden als zeer positief ervaren.

Leerkrachten zijn betrokken bij hun werk en de kinderen. Contacten tussen ouders en leerkrachten worden als prettig ervaren.