Onderwijskundig component

De Albert Schweitzerschool is een school waar gedifferentieerd les wordt gegeven. Dit doen wij binnen het jaarklassensysteem. Om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoefte van de leerlingen, wordt er in alle groepen  op  verschillende niveaus instructie gegeven.  Leerlingen die meer aankunnen, krijgen verrijkingsmateriaal aangeboden en leerlingen die de basis nog onvoldoende beheersen, krijgen extra instructie. De rode draad in ons onderwijs is het Coöperatief leren.

Missie van de Albert Schweitzerschool: Kinderen leren, in betekenisvolle relaties met anderen, wie ze zijn en wat ze kunnen.

Klik hier voor de schoolgids.