Zelfstandig werken

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de leerkrachten voldoende tijd creëren om specifieke instructie te verzorgen. Het zorgt tevens voor een praktische invulling van de componenten relatie, autonomie en competentie bij kinderen

Missie van de Albert Schweitzerschool: Kinderen leren, in betekenisvolle relaties met anderen, wie ze zijn en wat ze kunnen.

Klik hier voor de schoolgids.