Competentie

Competentie: Op school streven wij er naar dat kinderen positieve ervaringen opdoen. De activiteiten worden op een dusdanige manier aangeboden dat de kinderen het gevoel hebben dat ze de opdrachten goed kunnen maken.Ouders, en ook wij als leerkrachten, vinden het heel belangrijk, dat de kinderen een goed waarden- en normenbesef wordt bijgebracht in de basisschoolperiode. Daarwordt in de kleutergroepen al mee begonnen. De normen moeten niet alleen bijgebracht worden, er hoort ook uitleg bij. Er vinden steeds gesprekken plaats om het waarom van de gestelde regels te verduidelijken.

Voor ouders van de leerlingen van de Albert Schweitzerschool is het belangrijk te weten welke regels er op school gelden. Drie basisregels op onze school zijn:

Wij spreken elkaar bij de voornaam aan.

Wij blijven van elkaar af.

Wij spelen/werken samen.

Deze drie leefregels gelden voor al onze leerlingen, maar natuurlijk ook voor de leerkrachten en de ouders . De regels hangen duidelijk zichtbaar in het gebouw.

Wanneer leerlingen regels regelmatig overtreden, kunnen er maatregelen getroffen worden. Bij overtredingen kunnen leerlingen ook gecorrigeerd worden. Er hoeft niet meteen gestraft te worden. Waar veel kinderen van verschillende aard bijeen zijn, komt het voor, dat er overtredingen gemaakt worden. Om tegemoet te komen aan de behoefte van kinderen om te leren samenwerken, is de methodiek van Taakspel ingezet voor leerlingen door de gehele school. Op een speelse manier leren kinderen samenwerken, samen verantwoordelijk zijn voor het groepsgebeuren, etc. Uitgangspunt is dat duidelijk wordt wat wel mag en kan, in plaats van verbieden