Relatie

Relatie: Het sociaal emotioneel welbevinden van de leerling is van belang om tot leren te komen. Een goede relatie tussen leerling en leerkracht is daarbij van groot belang. Ook de relaties tussen de leerlingen onderling zijn hierop van invloed.