Rots en Water

Annet Hartveld is een gecertificeerde Rots en Water trainer in onze school. Rots en Water is een weerbaarheidtraining waarbij kinderen door bewegen ervaren wie ze zijn en hoe zij zich  op een goede manier, in harmonie met hun omgeving , kunnen bewegen.Rots staat  voor: sterk zijn in positieve zin en weten wie we je bent en wat je wel en niet wilt. Water staat voor:  je op een positieve manier staande kunnnen houden in de wereld om jer heen zonder hierbij jezelf of de ander tekort te doen. Rots en Water heeft een vaste plek in ons onderwijsprogramma en in onze omgangsvormen met elkaar.

Een praktijkoefening tijdens de trainingsdag Rots en Water voor het team.