Taakspel

Twee keer per jaar spelen wij in alle groepen op school taakspel. Na de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie. De duur van taakspel is per groep verschillend maar gemiddeld wordt er zes weken aandacht besteedt aan taakspel en daarna wordt het “onderhouden ”.

In principe is taakspel een interventiemethodiek die kan worden ingezet in groepen waar regelmatig regel overschrijdend gedrag voorkomt. Op school gebruiken wij taakspel ook in groepen waar hier helemaal geen sprake van is, maar omdat taakspel eveneens bijdraagt aan bijvoorbeeld, goed burgerschap. Vandaar ook twee keer per jaar in alle groepen. Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen op een positieve manier te leren zich aan de (klassen)regels te houden. Taakspel beïnvloedt op deze manier het taakgerichte gedrag van kinderen en draagt bij aan het op een prettige manier met elkaar omgaan en daar door tot een prettiger sfeer in de groep.

Powerpoint taakspel