Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering worden eventuele nieuwe leden benoemd. Na de jaarvergadering zal de nieuwe samenstelling van de activiteitencommissie via het Prikbord bekend gemaakt worden.Van het team zijn altijd twee afgevaardigden bij de vergaderingen van de activiteitencommissie aanwezig. De activiteitencommissie fungeert als bestuur van de oudervereniging. Alle ouders worden geacht lid te zijn van de oudervereniging, tenzij zij kenbaar hebben gemaakt geen lid te willen zijn. De vrijwillige bijdrage per kind aan de activiteitencommissie wordt op de jaarvergadering vastgesteld. Momenteel is het bedrag € 17,50 per kind per jaar. U krijgt in de loop van het jaar een rekening.