Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden: twee ouders en twee leerkrachten.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

1. John Ouderling (ouder)

2. Lyan van der Horst (ouder)

3. Esther van der Horst (team)

4. Mariska Wammes (team)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 leden: twee ouders en twee teamleden. De MR denkt na over besluiten en beslissingen die op school genomen worden ten aanzien van het soort onderwijs dat wordt gegeven, de keuze van leermethoden, klassenindelingen, jaarplannen, personeelsbeleid, schoolreglementen, de begroting, protocollen en fusies. Kortom, bij alle besluiten die de school wil nemen wordt de MR gevraagd om mee te denken, advies te geven of instemming te verlenen. De MR is de spreekbuis van leerkrachten, ouders en leerlingen. Heeft u vragen en/of onderwerpen die u voor wilt leggen aan de MR, neemt u dan contact op met één van ons.

Ons e-mailadres is: mr.kbsalbertschweitzerschool@aves.nl