Communicatieplan mr

Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Met name de relatief grote afstand tussen MR en de ouders van de school, noodzaakt de MR om te investeren in de communicatie met en het informeren en raadplegen van ouders, leerkrachten en leerlingen.

communicatieplan mr