Sociale media

Twitter, WhatsApp etc., u kent het vast allemaal. Hoewel er op school (nog) geen gebruik wordt gemaakt van deze manier om te communiceren met ouders en/of leerlingen, doen onze leerlingen dit wel om onderling contact met elkaar te onderhouden. Helaas komt het voor dat deze sociale media niet op een prettige manier worden gebruikt. U kunt hierbij denken aan schelden tegen elkaar, vervelende opmerkingen maken over medeleerlingen, enz. Hieronder vindt u een brochure over het veilig gebruiken van sociale media van en door kinderen. Misschien dat u daar thuis samen met uw zoon of dochter eens naar kunt kijken. Op school besteden wij er ook aandacht aan. In de week van 20 t/m 27 november is er landelijke aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs. Ook wij zullen in deze week extra aandacht schenken aan dit onderwerp.

Brochure veilig internetten