Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 hebben dinsdag 23 mei meegedaan aan het praktisch verkeersexamen. De kinderen moesten tijdens dit examen een fietsroute afleggen. Er werd getoetst of de kinderen de verkeersregels ook in de praktijk konden toepassen. De kinderen hebben het goed gedaan, ze zijn allemaal geslaagd voor zowel theorie en praktijk!

Bezoek Kamp Westerbork

Voor de afsluiting van ons project van IPC hebben wij een bezoek gebracht aan kamp Westerbork. Kamp Westerbork was tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp bij Hooghalen in de toenmalige gemeente Westerbork in Drenthe. Op school hebben de kinderen dit bezoek voorbereid door informatie te verzamelen over de verschillende monumenten. Op de locatie hebben ze…